Belastingen

Minder belasting betalen

Een auto van de zaak? Of toch kilometers declareren? Is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) van toepassing? Gaat u dit jaar zo veel investeren, dat u in aanmerking komt voor investeringsaftrek (KIA)? Een BV of juist terug naar een eenmanszaak? Kunt u het beste kiezen voor een meewerkbeloning of toch een VOF? De Galan Administratie & Advies vertaalt wets- en belastingwijzigingen in kansen voor uw bedrijf. We hebben regelmatig contact met u, zodat we weten wat er in uw bedrijf speelt. Met die kennis krijgt u vóóraf tips om kansen voor belastingvoordeel te benutten.

Wanneer moet ik omzetbelasting (BTW) betalen?

U betaalt omzetbelasting als de Belastingdienst u ziet als ‘ondernemer voor de BTW’. Hiervoor gelden andere voorwaarden dan voor ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’. De rechtsvorm van uw bedrijf speelt geen rol. Ook met een stichting of vereniging betaalt u BTW als de Belastingdienst u als ondernemer voor de BTW ziet. Op tijd aangifte doen en op tijd betalen is belangrijk en voorkomt boetes. DGA&A regelt dit voor u.

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) voor de BTW

Heeft u een Eenmanszaak of VOF en heeft u een beperkte omzet? Wellicht komt u dan  in aanmerking voor de ‘Kleine Ondernemers Regeling’ (KOR).

Loonbelasting

Wilt u weten wat voor aangiften u moet doen als u personeel in dienst heeft? Weet u welke  informatie nodig is voor de Loonheffing? Weet u welk WGA percentage van toepassing is? Weet u in welke sector u bent ingedeeld? Is er sprake van bijtelling voor uw auto van de zaak? Geeft u belaste en/of onbelaste vergoedingen?

De Galan Administratie & Advies zorgt ervoor dat al uw aangiften netjes en goed geregeld zijn. DGA&A levert uw aangiften digitaal aan bij de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Moet ik Inkomstenbelasting bijbetalen?

Heeft u grote aftrekposten, zoals hypotheekrente voor uw eigen woning, of uitgaven voor ziektekosten, studiekosten, giften aan ANBI instellingen en andere aftrekposten?

Had u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten? DGA&A toetst of “middeling” zin heeft. Dat kan in sommige gevallen een behoorlijk belastingvoordeel opleveren.

Box 3, Vermogen en schulden

Box 3 gaat over uw spaargeld en vermogen. Hierop worden eventuele leningen / schulden in mindering gebracht. U hebt een vrijstelling van 57.000 (2023) euro per persoon. Bij sommige  mensen blijft er dan nog een deel over. Hierover betaalt u Inkomstenbelasting.

Lijfrente of koopsompolis

Wie een lijfrentepolis of koopsompolis wil laten uitbetalen, doet er goed aan een saldoverklaring bij de belastingdienst aan te vragen. De kans is aanwezig dat u dan minder belasting hoeft te betalen. DGA&A helpt u hierbij.

Vennootschapsbelasting

Als uw BV winst maakt, moet u Vennootschapsbelasting betalen. Maar er zijn vaak nog tal van fiscale voordelen te behalen. Als u investeert, heeft u bijvoorbeeld mogelijk recht op Investeringsaftrek. Soms is het aantrekkelijk om een Fiscale Eenheid aan te gaan. Voor de VPB enof de BTW. En let als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) ook op uw rekening-courant met uw BV.

Complexe zaken waar de nodige aandacht aan moet worden gegeven om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. DGA&A helpt u daar graag bij.