Btw tarief renovatie woning en tuinwerkzaamheden

Bent u bouwondernemer? In dat geval is er goed nieuws voor u. U kunt langer gebruikmaken van het 6%- tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verder verlengd tot 1 juli 2015. De verlenging van het lage btw-tarief geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij woningen ouder dan twee jaar, óók als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier.

Doe verzoek teruggaaf buitenlandse btw uiterlijk op 30 september 2014 Bent u btw-ondernemer en is aan u in 2013 buitenlandse btw in rekening gebracht door ondernemers in een andere EU-lidstaat? Die btw kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Zorg er dan wel voor dat u dit uiterlijk op 30 september 2014 doet. Uitstel is niet mogelijk.