Corona wijzigingen per juni 2020

Het kabinet presenteerde onlangs een tweede steunpakket voor bedrijven die worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Deze regelening gelden tot 1 oktober 2020.

TOGS wordt TVL

WasWordt
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Voor: MKB (<250 werknemers)Voor: MKB (<250 medewerkers) en omzetverlies van 30% of meer
Loopt tot 15 juni 20201 juni t/m 30 september 2020
4000 euro, eenmaligMax 50.000 euro belastingvrij in vier maanden
Algemene tegemoetkomingBedoeld voor vaste lasten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen er niet onder. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.
Aanvragen bij RVO t/m 26 juniAanvragen bij RVO vanaf medio juni

Voorwaarden TVL-regeling:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

NOW 1.0 wordt NOW 2.0

WasWordt
NOW 1.0NOW 2.0
Voor: Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies in 3 maandenVoor: Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies in 3 maanden
1 maart-5 juni 2020Verlengd tot en met 30 september 2020
Vergoeding van maximaal 90% van de loonkosten voor werknemers die sociaal verzekerd zijnVergoeding van maximaal 90% van de loonkosten voor werknemers die sociaal verzekerd zijn
Referentiemaand is januari 2020 of maanden maart, april en mei (seizoensarbeid)Referentiemaand is maart 2020
Forfaitaire opslag 30%Forfaitaire opslag 40%
Extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslagOntslag van meer dan 20 medewerkers alleen met akkoord van vakbond of mediationverzoek; anders korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
Aanvragen bij UWVAanvragen bij UWV vanaf 6 juli 2020

Voorwaarden NOW 2.0:

 • Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
 • Wie gebruik maakt van NOW mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • Bij subsidies boven 125.000 euro moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling worden ingediend met daarbij een accountantsverklaring; bij subsidies van 25 tot 125 duizend euro volstaat een derdenverklaring, die ook mag worden verstrekt door een administratiekantoor.

TOZO 1 wordt TOZO 2

WasWordt
TOZO 1TOZO 2
Aanvulling inkomen ZZP’ers tot bijstandsniveauAanvulling inkomen ZZP’ers tot bijstandsniveau
maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaarmaximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar
Partnerinkomen niet van belangPartnerinkomen wordt meegewogen
Loopt tot 1 juni 2020Loopt van 1 juni t/m 30 september 2020
Aanvragen tot 1 juni bij gemeenteAanvragen per 1 juni bij gemeente

Voorwaarden Tozo 2

 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Voor een aanvraag lening bedrijfskapitaal (max 10.157 euro) geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt.
 • Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
 • Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij je woongemeente.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.

En verder:

 • Flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand krijgen met terugwerkende kracht over de maanden maart, april en mei een tegemoetkoming van 600 euro per maand. In totaal komt de tegemoetkoming uit op 1.800 euro.
 • De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van een (naheffings)aanslag hoeven tot die tijd ook niet te worden betaald als u uitstel aanvraagt of hebt aangevraagd.
 • Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.
 • Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.
 • De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 • Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 oktober 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen.
 • Vanaf 1 juni wordt het mogelijk om – bij een opgelegde naheffingsaanslag – bijzonder uitstel voor de bpm aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei

Fiscaal Corona nieuws. Vragen over de NOW, TOGS en TOZO

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hierbij de drie meest in het oog springende tegemoetkomende maatregelen.

NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, tegemoetkoming in max 90% van de loonkosten: zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (Noodloket) , tegemoetkoming schade a.g.v. verplichte sluiting, de €4.000 regeling: zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

TOZO: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, de max. €1.500 regeling:

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Zie deze download voor een schematisch overzicht: Download de infographic ‘Tozo regeling aanvragen’.

De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

Meer vragen en antwoorden over TOZO ; zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Fiscaal Corona nieuws; Tegemoetkoming schade COVID-19.

Sommige ondernemers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming door de overheid. Er is vanaf heden een lijst beschikbaar die aangeeft in hoeverre u daarvoor in aanmerking komt. Deze lijst is gebaseerd op de zgn. SBI code. Dat is de code die gekoppeld is aan uw KVK nummer. Zie  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes Onderaan de pagina kunt u uw KVK nummer invullen en u kunt dan direct zien in hoeverre uw onderneming in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Wanneer nu precies het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen aanvragen.

Als u als ondernemer bent getroffen door de Coronacrisis kunt u per direct bijzonder uitstel voor betaling van belastingaanslagen krijgen. Het gaat dan om de volgende belastingaanslagen:

>Naheffingsaanslagen Loonheffingen
>Naheffingsaanslagen Omzetbelasting 
>Voorlopige en definitieve aanslagen Vennootschapsbelasting 
>Voorlopige en definitieve aanslagen Inkomstenbelasting 

Loonheffingen en Omzetbelasting.

De loonheffing van een maand betaalt u normaal gesproken op de aangifte die u doet in de maand daarna. Voor de Omzetbelasting doet u kwartaalaangifte in de maand na een kwartaal. Voor beide geldt dat u die tijdig moet blijven doen. Dus ook als u betalingsproblemen hebt. Na het indienen wacht u dan de naheffingsaanslag af. De naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari komt op zijn vroegst in april 2020. De naheffingsaanslag Omzetbelasting volgt op zijn vroegst in mei 2020. Voor de naheffingsaanslagen en de verzuimboete (vanwege te laat betalen) vraag je op dat moment pas uitstel van betaling aan. De boete wordt dan teruggedraaid of zoals het er nu naar uitziet zelfs niet eens opgelegd.

Vennootschapsbelastingen en Inkomstenbelasting.

Wellicht heeft u nu reeds een aanslag Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting voor 2019 of eerder die je betaald moet worden. Of u ontvangt die binnenkort? Als u als gevolg van de coronacrisis geen liquide middelen hebt, dan is hiervoor ook uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel kan zowel worden aangevraagd voor definitieve aanslagen als  voorlopige aanslagen (van jaren voor 2020 kunnen die niet meer kunnen worden verlaagd). Voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting 2020 kunnen wel worden verlaagd. Dat verloopt via een digitaal verzoek.

Vergeet de verplicht melding betalingsonmacht niet!

Van belang is dat de verplichte melding van betalingsonmacht voor rechtspersonen, zoals BV’s, vooralsnog onverkort in stand blijft. Dat betekent dat als een bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of andere rechtspersoon die de Omzet- of Loonbelasting niet kan betalen, dit tijdig moet melden. Tijdig betekent in principe binnen twee weken nadat de belasting afgedragen had moeten worden. Vergeet deze melding niet, want dat levert bestuurdersaansprakelijkheid op.

Fiscaal Corona nieuws: aangepaste werktijdverkorting regeling maart 2020

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder). 

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.  

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling. 

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. 

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?

U dient de aanvraag in bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan. 

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling. 

Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald. 

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever. 

Fiscaal Corona nieuws 17 maart 2020

De regering trekt het komende kwartaal tien tot twintig miljard uit euro uit om te voorkomen dat bedrijven omvallen.

1. Verruiming werktijdverkorting

De regeling voor werktijdverkorting wordt verruimd: bedrijven krijgen 90 procent vergoed voor medewerkers voor wie geen werk is. Tot nu nam de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris over. De overheid kreeg tot nu toe 78.000 aanvragen voor werktijdverkorting. Dat is niet meer uitvoerbaar, zei Koolmees. “Er is behoefte aan andere aanpak, een regeling die sneller en wendbaar is.” 

In plaats daarvan komt een noodfonds (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)), om zoveel mogelijk banen te redden. Bedrijven krijgen hierbij tegemoetkoming in hun loonkosten bij omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Met een maximum van 90 procent van de loonsom.

Belangrijkste voorwaarden zijn: geen ontslagen en het doorbetalen van lonen. De oude regeling voor werktijdverkorting wordt per direct stopgezet. Lopende aanvragen worden naar het nieuwe systeem overgezet. 

2. Noodloket: 4000 euro per ondernemer

Er komt een ‘noodloket’ voor ondernemers, een compensatieregeling voor direct en hard getroffen sectoren, zoals de horeca en de reisbranche. De zwaarst getroffen bedrijven komen gelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van 4000 euro.Het hele plan wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie, die moet beoordelen of er sprake is van geoorloofde staatssteun. De overheid komt daarna snel met de precieze voorwaarden.

3. Makkelijker lenen

Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Daarmee worden ondernemers geholpen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Met de GO-regeling krijgen bedrijven een 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen, maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

4. Drie maanden uitstel belastingbetaling

Ondernemers krijgen ook verlichting via de Belastingdienst: getroffen ondernemers kunnen de komende drie maanden makkelijker uitstel van belastingbetaling aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.

Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0 procent. Deze verlaging geldt voor alle belastingen met belastingrente. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet trekt voor deze maatregel maximaal 6 miljoen euro uit.

6. Reddingsboei zzp’ers

Zzp’ers komen tijdelijk makkelijker in aanmerking voor bijstand. Zzp’ers kunnen drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen op hun levensonderhoud. Die hoeft niet te worden terugbetaald. De procedure wordt versneld door de partner- en vermogenstoets weg te laten. En het geld wordt binnen vier weken betaald, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot is ook mogelijk. In tegenstelling tot de voormalige regeling geldt er tijdelijk geen vermogenstoets en wordt er geen rekening gehouden met het partner inkomen.

7. Stopzetting toerismebelasting

Tot slot gaat het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen – in het bijzonder de toeristenbelasting – aan ondernemers stop te zetten. En om al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.

Ook is het Rijk in overleg met de cultuursector “om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is”.

Fiscale maatregelen Corona virus

Eerste fiscale maatregelen in verband met Corona virus.

Mogelijk zult u als ondernemer rekening moeten houden met betalingsproblemen. Uitstel wordt iets eenvoudiger en er komt een speciale MKB-lening. Hiernaast kunnen werknemers gedeeltelijk in de ww.

Uitstel van betaling door Corona virus.

Het gaat om de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting

De belastingdienst zal de verzuimboete voor het niet op tijd betalen schrappen of terugdraaien. Maar let op! Dien wel altijd tijdig de aangifte in want de verzuimboete voor het te laat indienen van de aangifte blijft wel van kracht!

Voornaamste vereisten verzoek uitstel van betaling:

 • Schriftelijke onderbouwing
 • Gebruikelijke vereisten blijven(o.a. max 12 maanden en zekerheid) hoewel men enige versoepeling hierin verwacht.

De aanvraag kan via het gebruikelijke formulier https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_betalingsreg_betaling_ondernemers_ov1352o19fol.pdf   Op te sturen naar Belasting dienst Heerlen, (postbus 10, 6400 AC  Heerlen).

Mogelijke acties die u kunt ondernemen:

 • Verzoek vermindering voorlopige aanslag
 • Uitstel aanvragen nog verschuldigde belastingen
 • Indien de situatie erg slecht is kan het slim zijn om een betalingsonmacht te melden. Hiermee voorkomt u een eventuele aansprakelijkheid.
 • Werktijdverkorting aanvragen

Voorwaarden zijn o.a.: er moet sprake zijn van minimaal 2 tot maximaal 24 weken van werkuitval voor minimaal 20% van het personeel. De overheid compenseert in dat geval de verloren uren voor de werknemers.

Garantstelling MKB leningen:

Er wordt momenteel gewerkt aan een regeling voor de MKB ondernemer die in financiële problemen komt. Het kabinet wil garant staan voor de leningen van deze groep ondernemers.  Binnenkort hoopt het kabinet meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Betalingsonmacht:

Als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen, is er sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload. 

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht!

Opsturen: Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Corona virus Informatie nummer 0800-2117

Ondernemers die vragen hebben over de het onderwerp Corona virus in relatie tot hun onderneming kunnen contact opnemen met een speciaal daarvoor bestemd telefoonnummer 0800-2117. Bij dit telefonisch loket, een samenwerking van diverse ondernemersorganisaties en de Kamer van Koophandel, zitten specialisten voor u klaar die u kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aan te bevelen is om nu te doen.

Veranderingen 2020

Tarief box 1

Het inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 (versneld) beperkt tot twee schijven: een (gecombineerd) basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro. Vanaf 2021 is het (gecombineerd) basistarief 37,10 procent en blijft het toptarief 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot uiteindelijk 5.000 euro in 2028: acht stappen van 250 euro en één laatste stap van 280 euro. Daarmee komt de zelfstandigenaftrek in 2020 uit op 7.030 euro.

Hypotheekrenteaftrek

Het maximale aftrektarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 verder afgebouwd naar 46 procent. Per jaar wordt de maximale hypotheekrenteaftrek met drie procentpunt afgebouwd naar uiteindelijk het basistarief van 37,10 procent in 2023.

Tarief box 2

Het box 2-tarief gaat omhoog naar 26,25 procent. In 2021 wordt het box 2-tarief 26,9 procent.

Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting wordt additioneel verhoogd en bouwt vanaf een inkomen van 20.711 euro stapsgewijs sneller af. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2020 2.711 euro en in 2021 2.801 euro (in 2019 2.477 euro). 

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 3.819 euro (in 2019 3.399 euro).

Tarief  VPB

Het vennootschapsbelastingtarief over de eerste 200.000 euro daalt naar 16,5 procent. Het tarief voor de winst boven 200.000 euro blijft per 1 januari 2020 echter 25 procent ondanks dat vorig jaar is bepaald dat het toptarief zou dalen naar 22,55 procent. Per 1 januari 2021 gaat het toptarief wel dalen, maar slechts naar 21,7 procent in plaats van 20,5 procent. De daling van het tarief over de eerste 200.000 euro winst blijft ongemoeid (naar 16,5 procent in 2020 en 15 procent in 2021).

De nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw

De al eerder aangekondigde vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) wordt van kracht. Een ondernemer kan onder voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van btw bij een omzet die per kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. De nieuwe KOR is niet langer beperkt tot natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, maar staat open voor alle btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en aan de voorwaarden voldoen. Nederlandse ondernemers die btw berekenen over de winstmarge (wederverkopers), moeten voor toepassing van de nieuwe KOR niet slechts de belaste marge maar de totaal ontvangen bedragen in aanmerking nemen.

Bijtellingspercentage elektrische auto

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. De bijtelling wordt vervolgens verhoogd naar 12 procent over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde in 2021, 16 procent in 2022 en 17 procent in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 22 procent, gelijk aan een conventionele auto. Het gaat hier uiteraard om auto’s die in 2020 (of later) voor het eerst op kenteken gezet worden (eerste registratie). Deze wijzigingen komen voort uit het Klimaatakkoord. 

VPB: vanaf 2019 beperking verrekening verliezen

De voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt van 9 jaar naar 6 jaar. Dit geldt alleen voor verliezen die in 2019 of later ontstaan. Verliezen die in 2018 of eerder zijn ontstaan kunnen nog wel 9 jaar worden verrekend. Verliezen die in 2019 of 2020 ontstaan kunnen in een verrekening voorrang krijgen op verliezen uit 2017 en 2018.