Fiscaal Corona nieuws. Vragen over de NOW, TOGS en TOZO

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hierbij de drie meest in het oog springende tegemoetkomende maatregelen.

NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, tegemoetkoming in max 90% van de loonkosten: zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (Noodloket) , tegemoetkoming schade a.g.v. verplichte sluiting, de €4.000 regeling: zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

TOZO: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, de max. €1.500 regeling:

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Zie deze download voor een schematisch overzicht: Download de infographic ‘Tozo regeling aanvragen’.

De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

Meer vragen en antwoorden over TOZO ; zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo