Corona wijzigingen per juni 2020

Het kabinet presenteerde onlangs een tweede steunpakket voor bedrijven die worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Deze regelening gelden tot 1 oktober 2020.

TOGS wordt TVL

WasWordt
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Voor: MKB (<250 werknemers)Voor: MKB (<250 medewerkers) en omzetverlies van 30% of meer
Loopt tot 15 juni 20201 juni t/m 30 september 2020
4000 euro, eenmaligMax 50.000 euro belastingvrij in vier maanden
Algemene tegemoetkomingBedoeld voor vaste lasten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen er niet onder. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.
Aanvragen bij RVO t/m 26 juniAanvragen bij RVO vanaf medio juni

Voorwaarden TVL-regeling:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

NOW 1.0 wordt NOW 2.0

WasWordt
NOW 1.0NOW 2.0
Voor: Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies in 3 maandenVoor: Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies in 3 maanden
1 maart-5 juni 2020Verlengd tot en met 30 september 2020
Vergoeding van maximaal 90% van de loonkosten voor werknemers die sociaal verzekerd zijnVergoeding van maximaal 90% van de loonkosten voor werknemers die sociaal verzekerd zijn
Referentiemaand is januari 2020 of maanden maart, april en mei (seizoensarbeid)Referentiemaand is maart 2020
Forfaitaire opslag 30%Forfaitaire opslag 40%
Extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslagOntslag van meer dan 20 medewerkers alleen met akkoord van vakbond of mediationverzoek; anders korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
Aanvragen bij UWVAanvragen bij UWV vanaf 6 juli 2020

Voorwaarden NOW 2.0:

 • Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
 • Wie gebruik maakt van NOW mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • Bij subsidies boven 125.000 euro moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling worden ingediend met daarbij een accountantsverklaring; bij subsidies van 25 tot 125 duizend euro volstaat een derdenverklaring, die ook mag worden verstrekt door een administratiekantoor.

TOZO 1 wordt TOZO 2

WasWordt
TOZO 1TOZO 2
Aanvulling inkomen ZZP’ers tot bijstandsniveauAanvulling inkomen ZZP’ers tot bijstandsniveau
maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaarmaximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar
Partnerinkomen niet van belangPartnerinkomen wordt meegewogen
Loopt tot 1 juni 2020Loopt van 1 juni t/m 30 september 2020
Aanvragen tot 1 juni bij gemeenteAanvragen per 1 juni bij gemeente

Voorwaarden Tozo 2

 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Voor een aanvraag lening bedrijfskapitaal (max 10.157 euro) geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt.
 • Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
 • Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij je woongemeente.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.

En verder:

 • Flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand krijgen met terugwerkende kracht over de maanden maart, april en mei een tegemoetkoming van 600 euro per maand. In totaal komt de tegemoetkoming uit op 1.800 euro.
 • De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van een (naheffings)aanslag hoeven tot die tijd ook niet te worden betaald als u uitstel aanvraagt of hebt aangevraagd.
 • Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.
 • Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.
 • De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 • Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 oktober 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen.
 • Vanaf 1 juni wordt het mogelijk om – bij een opgelegde naheffingsaanslag – bijzonder uitstel voor de bpm aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei