Nieuwe norm loon DGA

Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit) valt onder de zogenoemde gebruikelijk loonregeling. Er wordt verondersteld dat u als DGA in beginsel tenminste een loon geniet van €44.000, ongeacht het loon dat feitelijk is uitbetaald. Het gebruikelijk loon kan ook hoger of lager zijn.

Voorgesteld wordt om voor 2015 het gebruikelijk loon ten minste te stellen op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van uw bedrijf;
  • € 44.000.

Lagere marge

Als het zakelijk loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan € 44.000, dan mag u uw loon voortaan dus 25% lager vaststellen dan dat zakelijk loon. Daarbij geldt wel als ondergrens dat uw loon niet lager mag zijn dan € 44.000. De doelmatigheidsmarge bedraagt nu nog 30%.