Maak nu nog gebruik van oude regels tijdelijke contracten

De verkorting van de maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden van 3 naar 2 jaar (de ketenregeling) treedt weliswaar pas op 1 juli 2015 in werking, maar u doet er verstandig aan hiermee nu al rekening te houden. Het van kracht worden van de nieuwe ketenregeling betekent dat u vanaf die datum nog maar gedurende twee jaar maximaal 3 contracten kunt aanbieden aan een werknemer. Het ‘nieuwe jaarcontract’ wordt daarom ook wel aangeduid als het ‘8-maandencontract’. Bedenk dat u bij een verlenging vóór 1 juli 2015 nog kan profiteren van het oude recht: de maximale periode van 3 jaar.

Optie

U kunt onder de nieuwe ketenregeling in 2 jaar slechts 3 tijdelijke contracten van maximaal 8 maanden aanbieden. Voorkom dat een tweede arbeidsovereenkomst pas afloopt op of na 1 juli 2015, want deze valt dan direct onder het nieuwe recht (maximale periode van 2 jaar). U kunt uiteraard variëren met de periode van verlenging.

Advertentie op Marktplaats.nl ? De Belastingdienst kan gegevens opvragen.           U bent gewaarschuwd!

De Belastingdienst informatie kan informatie inwinnen over een adverteerder op Marktplaats. Dat blijkt uit het protocol tussen de fiscus en de advertentiewebsite dat naar aanleiding van een Wob-verzoek werd gepubliceerd.

 

Om de identiteit vast te kunnen stellen van een gebruiker, kunnen de volgende identificerende gegevens bij Marktplaats worden opgevraagd:

 • De opgegeven gebruikersnaam
 • Gebruiker ID
 • Het opgegeven e-mailadres
 • De opgegeven postcode
 • Het IP adres
 • De datum van aanmelding op Marktplaats
 • Het opgegeven telefoonnummer (in mindere mate aanwezig)
 • Het opgegeven adres en woonplaats (slechts zeer beperkt aanwezig)De Belastingdienst richt zich rechtstreeks tot Marktplaats, indien de identiteit van de gebruiker nog niet vaststaat, indien naar het oordeel van de Belastingdienst het belang van het onderzoek het niet toestaat om de gebruiker eerst zelf te benaderen, of indien de Belastingdienst gerede twijfel heeft dat de door de gebruiker verstrekte informatie onjuist dan wel onvolledig is. De Belastingdienst maakt hiervan expliciet melding in de Vordering. In alle andere gevallen tracht de Belastingdienst de benodigde gegevens eerst te verkrijgen van de gebruiker van Marktplaats alvorens een Vordering bij Marktplaats wordt ingediend. De volgende aanvullende gegevens van een gebruiker worden slechts met inachtneming van het bovenstaande opgevraagd. Gegevens van de advertentie(s):
 • de titel en inhoud van de advertentie zoals geplaatst door de gebruiker (inclusief eventuele opgegeven informatie omtrent de vraagprijs);
 • de datum en het tijdstip van plaatsing van de advertentie;
 • een overzicht van advertenties uit het verleden, indien beschikbaar tot maximaal 4 jaar terug, zoals geplaatst door de Gebruiker met daarbij in ieder geval:
  • het IP adres op het moment van plaatsen van de advertentie,
  • de titel van de advertentie,
  • de datum en het tijdstip van plaatsen van de advertentie;
 • het bankrekeningnummer wanneer het een advertentie betreft waarvoor een advertentietarief aan Marktplaats verschuldigd is.Marktplaats kan geen informatie verstrekken of, en zo ja aan wie en voor welke prijs, het aangeboden object uiteindelijk is verkocht. Marktplaats kan alleen die gegevens verstrekken waar Marktplaats nog beschikking over heeft. Marktplaats wijst in dat kader onder meer op het volgende:
 • de tekst en inhoud van advertenties bewaart Marktplaats in de regel maximaal 6 maanden, te rekenen vanaf het moment van verwijdering van de advertentie door de adverteerder zelf dan wel door Marktplaats;
 • foto’s bij advertenties bewaart Marktplaats maximaal 2 weken, te rekenen vanaf het moment van verwijdering van de advertentie door de adverteerder zelf dan wel door Marktplaats.