Wanneer nu precies het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen aanvragen.

Als u als ondernemer bent getroffen door de Coronacrisis kunt u per direct bijzonder uitstel voor betaling van belastingaanslagen krijgen. Het gaat dan om de volgende belastingaanslagen:

>Naheffingsaanslagen Loonheffingen
>Naheffingsaanslagen Omzetbelasting 
>Voorlopige en definitieve aanslagen Vennootschapsbelasting 
>Voorlopige en definitieve aanslagen Inkomstenbelasting 

Loonheffingen en Omzetbelasting.

De loonheffing van een maand betaalt u normaal gesproken op de aangifte die u doet in de maand daarna. Voor de Omzetbelasting doet u kwartaalaangifte in de maand na een kwartaal. Voor beide geldt dat u die tijdig moet blijven doen. Dus ook als u betalingsproblemen hebt. Na het indienen wacht u dan de naheffingsaanslag af. De naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari komt op zijn vroegst in april 2020. De naheffingsaanslag Omzetbelasting volgt op zijn vroegst in mei 2020. Voor de naheffingsaanslagen en de verzuimboete (vanwege te laat betalen) vraag je op dat moment pas uitstel van betaling aan. De boete wordt dan teruggedraaid of zoals het er nu naar uitziet zelfs niet eens opgelegd.

Vennootschapsbelastingen en Inkomstenbelasting.

Wellicht heeft u nu reeds een aanslag Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting voor 2019 of eerder die je betaald moet worden. Of u ontvangt die binnenkort? Als u als gevolg van de coronacrisis geen liquide middelen hebt, dan is hiervoor ook uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel kan zowel worden aangevraagd voor definitieve aanslagen als  voorlopige aanslagen (van jaren voor 2020 kunnen die niet meer kunnen worden verlaagd). Voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting 2020 kunnen wel worden verlaagd. Dat verloopt via een digitaal verzoek.

Vergeet de verplicht melding betalingsonmacht niet!

Van belang is dat de verplichte melding van betalingsonmacht voor rechtspersonen, zoals BV’s, vooralsnog onverkort in stand blijft. Dat betekent dat als een bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of andere rechtspersoon die de Omzet- of Loonbelasting niet kan betalen, dit tijdig moet melden. Tijdig betekent in principe binnen twee weken nadat de belasting afgedragen had moeten worden. Vergeet deze melding niet, want dat levert bestuurdersaansprakelijkheid op.